A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ảnh hưởng của yếu tố mùa tới sự đánh giá sức khỏa sinh thái nền đáy sông Ba Lai thông qua quần xã tuyến trùng sống tự do

Ảnh hưởng của yếu tố mùa tới sự đánh giá sức khỏa sinh thái nền đáy sông Ba Lai thông qua quần xã tuyến trùng sống tự do

Ảnh hưởng của yếu tố mùa tới sự đánh giá sức khỏa sinh thái nền đáy sông Ba Lai thông qua quần xã tuyến trùng sống tự do

 • Nhan đề :
 • Ảnh hưởng của yếu tố mùa tới sự đánh giá sức khỏa sinh thái nền đáy sông Ba Lai thông qua quần xã tuyến trùng sống tự do
 • Tác giả :
 • Phạm Ngọc Hoài
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Quần xã tuyến trùng,Nền đáy sông Ba Lai,Chỉ thị sinh học,Sông Mê Kông,Cp (colonizer persister),Chỉ số MI,Yếu tố mùa
 • Số trang :
 • 8 tr.
Tải file tóm tắt Ảnh hưởng của yếu tố mùa tới sự đánh giá sức khỏa sinh thái nền đáy sông Ba Lai thông qua quần xã tuyến trùng sống tự do

File Tóm tắt

Online: 1263
Lượt truy cập: 176,844
Số lượt tải: 1,532,357