A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ảnh hưởng của cao chiết Ethanol từ cây gừng gió (Zinginber Zerumbet) lên sự tăng sinh, chu kỳ tế bào, Apoptosis và khả năng di trú của tế bào ung thư dạ dày AGS

Ảnh hưởng của cao chiết Ethanol từ cây gừng gió (Zinginber Zerumbet) lên sự tăng sinh, chu kỳ tế bào, Apoptosis và khả năng di trú của tế bào ung thư dạ dày AGS

Ảnh hưởng của cao chiết Ethanol từ cây gừng gió (Zinginber Zerumbet) lên sự tăng sinh, chu kỳ tế bào, Apoptosis và khả năng di trú của tế bào ung thư dạ dày AGS

 • Nhan đề :
 • Ảnh hưởng của cao chiết Ethanol từ cây gừng gió (Zinginber Zerumbet) lên sự tăng sinh, chu kỳ tế bào, Apoptosis và khả năng di trú của tế bào ung thư dạ dày AGS
 • Tác giả :
 • Nguyễn Phú Hùng
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Ung thư dạ dày,Gừng gió,Di trú tế bào,Apoptosis,Chu kỳ tế bào
 • Số trang :
 • 8 tr.
Tải file tóm tắt Ảnh hưởng của cao chiết Ethanol từ cây gừng gió (Zinginber Zerumbet) lên sự tăng sinh, chu kỳ tế bào, Apoptosis và khả năng di trú của tế bào ung thư dạ dày AGS

File Tóm tắt

Online: 1713
Lượt truy cập: 176,844
Số lượt tải: 1,532,357