A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Advanced multimedia and ubiquitous engineering

Advanced multimedia and ubiquitous engineering

Advanced multimedia and ubiquitous engineering

 • Nhan đề :
 • Advanced multimedia and ubiquitous engineering
 • Tác giả :
 • James J. Park;Laurence T. Yang;Young-Sik Jeong;Fei Hao
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Springer
 • Từ khóa :
 • Số trang :
 • 433 tr.
Tải file tóm tắt Advanced multimedia and ubiquitous engineering

File Tóm tắt

Online: 46
Lượt truy cập: 179,544
Số lượt tải: 1,532,357