A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Advanced engineering optimization through intelligent techniques

Advanced engineering optimization through intelligent techniques

Advanced engineering optimization through intelligent techniques

 • Nhan đề :
 • Advanced engineering optimization through intelligent techniques
 • Tác giả :
 • R. Venkata Rao, Jan Taler
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Springer
 • Từ khóa :
 • Engineering optimization,Engineering mathematics
 • Số trang :
 • 836 tr.
Tải file tóm tắt Advanced engineering optimization through intelligent techniques

File Tóm tắt

Online: 35
Lượt truy cập: 174,872
Số lượt tải: 1,532,357