A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Actioning the global goals for local impact

Actioning the global goals for local impact

Actioning the global goals for local impact

 • Nhan đề :
 • Actioning the global goals for local impact
 • Tác giả :
 • Isabel B. Franco;Tathagata Chatterji
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Springer
 • Từ khóa :
 • Số trang :
 • 301 tr.
Tải file tóm tắt Actioning the global goals for local impact

File Tóm tắt

Online: 35
Lượt truy cập: 174,872
Số lượt tải: 1,532,357