A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

ACMSM25: proceedings of the 25th Australasian conference on machanics of structures and materials

ACMSM25: proceedings of the 25th Australasian conference on machanics of structures and materials

ACMSM25: proceedings of the 25th Australasian conference on machanics of structures and materials

 • Nhan đề :
 • ACMSM25: proceedings of the 25th Australasian conference on machanics of structures and materials
 • Tác giả :
 • Chien Ming Wang;Johny C.M. Ho
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Springer
 • Từ khóa :
 • Số trang :
 • 1064 tr.
Tải file tóm tắt ACMSM25: proceedings of the 25th Australasian conference on machanics of structures and materials

File Tóm tắt

Online: 12
Lượt truy cập: 174,872
Số lượt tải: 1,532,357