A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Xây dựng bản đồ cơ cấu mùa vụ và cảnh báo sâu bệnh hại chính trên các trà lúa tại tỉnh Vĩnh Long bằng công nghệ viễn thám

Xây dựng bản đồ cơ cấu mùa vụ và cảnh báo sâu bệnh hại chính trên các trà lúa tại tỉnh Vĩnh Long bằng công nghệ viễn thám

Xây dựng bản đồ cơ cấu mùa vụ và cảnh báo sâu bệnh hại chính trên các trà lúa tại tỉnh Vĩnh Long bằng công nghệ viễn thám

 • Nhan đề :
 • Xây dựng bản đồ cơ cấu mùa vụ và cảnh báo sâu bệnh hại chính trên các trà lúa tại tỉnh Vĩnh Long bằng công nghệ viễn thám
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Hồng Diệp;Võ Quang Minh;Huỳnh Thị Thu Hương;Huỳnh Kim Định;Trương Chí Quang;Nguyễn Trọng Cần;Phan Nhựt Trường
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Trồng lúa,Sâu bệnh,Bản đồ,Mùa vụ,Sinh trưởng,Viễn thám
 • Số trang :
 • tr. 03-08
Tải file tóm tắt Xây dựng bản đồ cơ cấu mùa vụ và cảnh báo sâu bệnh hại chính trên các trà lúa tại tỉnh Vĩnh Long bằng công nghệ viễn thám

File Tóm tắt

Online: 14
Lượt truy cập: 4,370,055
Số lượt tải: 1,532,372