A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Vật liệu biến hóa hấp thụ sóng điện từ dựa trên cấu trúc kim loại - tinh thể quang tử

Vật liệu biến hóa hấp thụ sóng điện từ dựa trên cấu trúc kim loại - tinh thể quang tử

Vật liệu biến hóa hấp thụ sóng điện từ dựa trên cấu trúc kim loại - tinh thể quang tử

 • Nhan đề :
 • Vật liệu biến hóa hấp thụ sóng điện từ dựa trên cấu trúc kim loại - tinh thể quang tử
 • Tác giả :
 • Phạm Thị Thu Hà
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • Tinh thể quang tử,Vật liệu biến hóa,Hấp thụ sóng điện từ
 • Số trang :
 • 69 tr.
Tải file tóm tắt Vật liệu biến hóa hấp thụ sóng điện từ dựa trên cấu trúc kim loại - tinh thể quang tử

File Tóm tắt

Online: 42
Lượt truy cập: 02
Số lượt tải: 1,532,372