A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ứng dụng mô hình hồi quy tuyến tính trong nghiên cứu phân bố nồng độ bụi PM10 trên địa bàn các quận nội thành Hà Nội

Ứng dụng mô hình hồi quy tuyến tính trong nghiên cứu phân bố nồng độ bụi PM10 trên địa bàn các quận nội thành Hà Nội

Ứng dụng mô hình hồi quy tuyến tính trong nghiên cứu phân bố nồng độ bụi PM10 trên địa bàn các quận nội thành Hà Nội

 • Nhan đề :
 • Ứng dụng mô hình hồi quy tuyến tính trong nghiên cứu phân bố nồng độ bụi PM10 trên địa bàn các quận nội thành Hà Nội
 • Tác giả :
 • Doãn Hải Trang;Đặng Vũ Khắc;Nguyễn Khắc Anh;Phạm Thanh Hải
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Chất lượng không khí,PM10,Viễn thám,Hồi quy tuyến tính
 • Số trang :
 • tr. 146-157
Tải file tóm tắt Ứng dụng mô hình hồi quy tuyến tính trong nghiên cứu phân bố nồng độ bụi PM10 trên địa bàn các quận nội thành Hà Nội

File Tóm tắt

Online: 19
Lượt truy cập: 4,370,002
Số lượt tải: 1,532,372