A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tổng hợp và nghiên cứu một số dẫn xuất của Pyridazine từ acid Levulinic

Tổng hợp và nghiên cứu một số dẫn xuất của Pyridazine từ acid Levulinic

Tổng hợp và nghiên cứu một số dẫn xuất của Pyridazine từ acid Levulinic

 • Nhan đề :
 • Tổng hợp và nghiên cứu một số dẫn xuất của Pyridazine từ acid Levulinic
 • Tác giả :
 • Nguyễn Đăng Đạt;Đàm g Minh Hoàn
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Pyridazine,Arylidenehydrazide,Tổng hợp dị vòng
 • Số trang :
 • tr. 98-106
Tải file tóm tắt Tổng hợp và nghiên cứu một số dẫn xuất của Pyridazine từ acid Levulinic

File Tóm tắt

Online: 16
Lượt truy cập: 4,369,893
Số lượt tải: 1,532,372