A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của nano spinel CuxZn1-xFe2O4 (x = 0 ÷ 0,6)”.

Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của nano spinel CuxZn1-xFe2O4 (x = 0 ÷ 0,6)”.

Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của nano spinel CuxZn1-xFe2O4 (x = 0 ÷ 0,6)”.

 • Nhan đề :
 • Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của nano spinel CuxZn1-xFe2O4 (x = 0 ÷ 0,6)”.
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Thơm
 • Năm xuất bản :
 • 2022
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Hóa vô cơ,CVhaast quang xúc
 • Số trang :
 • 56 tr.
Tải file tóm tắt Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của nano spinel CuxZn1-xFe2O4 (x = 0 ÷ 0,6)”.

File Tóm tắt

Online: 31
Lượt truy cập: 179,544
Số lượt tải: 1,532,357