A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Thiết kế và mô phỏng vật liệu meta có kích thước siêu nhỏ hập thụ sóng điện từ trong vùng tần số LTE / Bluetooth / Wimax

Thiết kế và mô phỏng vật liệu meta có kích thước siêu nhỏ hập thụ sóng điện từ trong vùng tần số LTE / Bluetooth / Wimax

Thiết kế và mô phỏng vật liệu meta có kích thước siêu nhỏ hập thụ sóng điện từ trong vùng tần số LTE / Bluetooth / Wimax

 • Nhan đề :
 • Thiết kế và mô phỏng vật liệu meta có kích thước siêu nhỏ hập thụ sóng điện từ trong vùng tần số LTE / Bluetooth / Wimax
 • Tác giả :
 • Trần Tiến Lâm
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Vật liệu meta,Thiết kế,Mô phỏng,Kích thước siêu nhỏ,Hấp thụ sóng điện tử,Tần số LTE / Bluetooth / Wimax
 • Số trang :
 • 51 tr.
Tải file tóm tắt Thiết kế và mô phỏng vật liệu meta có kích thước siêu nhỏ hập thụ sóng điện từ trong vùng tần số LTE / Bluetooth / Wimax

File Tóm tắt

Online: 19
Lượt truy cập: 4,370,463
Số lượt tải: 1,532,372