A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

The dark side of bank CEO risk-taking incentives: Evidence from bank lending decisions

The dark side of bank CEO risk-taking incentives: Evidence from bank lending decisions

The dark side of bank CEO risk-taking incentives: Evidence from bank lending decisions

  • Nhan đề :
  • The dark side of bank CEO risk-taking incentives: Evidence from bank lending decisions
  • Tác giả :
  • Trần Thị Thùy Linh
  • Năm xuất bản :
  • Nhà Xuất bản :
  • Từ khóa :
  • Bank,CEO,Risk
  • Số trang :
  • 65 tr.
Tải file tóm tắt The dark side of bank CEO risk-taking incentives: Evidence from bank lending decisions

File Tóm tắt

Online: 4
Lượt truy cập: 4,369,000
Số lượt tải: 1,532,372