A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Sử dụng một số thuật toán học máy để dự đoán thành tích học tập của học sinh

Sử dụng một số thuật toán học máy để dự đoán thành tích học tập của học sinh

Sử dụng một số thuật toán học máy để dự đoán thành tích học tập của học sinh

 • Nhan đề :
 • Sử dụng một số thuật toán học máy để dự đoán thành tích học tập của học sinh
 • Tác giả :
 • Nguyễn Bích Quỳnh
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
 • Từ khóa :
 • Thuật toán học máy,Dự đoán,Thành tích học tập
 • Số trang :
 • 62 tr.
Tải file tóm tắt Sử dụng một số thuật toán học máy để dự đoán thành tích học tập của học sinh

File Tóm tắt

Online: 45
Lượt truy cập: 02
Số lượt tải: 1,532,372