A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý văn hóa Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế

Quản lý văn hóa Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế

Quản lý văn hóa Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế

 • Nhan đề :
 • Quản lý văn hóa Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế
 • Tác giả :
 • Phan Hồng Giang;Bùi Hoài Sơn
 • Năm xuất bản :
 • 2012
 • Nhà Xuất bản :
 • Chính trị Quốc gia
 • Từ khóa :
 • Văn hóa,Quản lý,Hội nhập quốc tế,Việt Nam
 • Số trang :
 • 531 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý văn hóa Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế

File Tóm tắt

Online: 38
Lượt truy cập: 4,379,724
Số lượt tải: 1,532,372