A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý thiết bị dạy học ở các trường trung học cơ sở huyện Cầm Giàng, tỉnh Hải Dương đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018

Quản lý thiết bị dạy học ở các trường trung học cơ sở huyện Cầm Giàng, tỉnh Hải Dương đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018

Quản lý thiết bị dạy học ở các trường trung học cơ sở huyện Cầm Giàng, tỉnh Hải Dương đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018

 • Nhan đề :
 • Quản lý thiết bị dạy học ở các trường trung học cơ sở huyện Cầm Giàng, tỉnh Hải Dương đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018
 • Tác giả :
 • Nguyễn Trọng Hưng
 • Năm xuất bản :
 • 2023
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm Thái Nguyên
 • Từ khóa :
 • Quản lý giáo dục,Thiết bị dạy học,Cẩm Giàng,Hải Dương
 • Số trang :
 • 130 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý thiết bị dạy học ở các trường trung học cơ sở huyện Cầm Giàng, tỉnh Hải Dương đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018

File Tóm tắt

Online: 35
Lượt truy cập: 174,872
Số lượt tải: 1,532,357