A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý nhà nước đối với hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Quản lý nhà nước đối với hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Quản lý nhà nước đối với hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Quản lý nhà nước đối với hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thanh Hiền
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Đào tạo nghề,Lao động nông thôn,Quản lý nhà nước,Định Hóa,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 105 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý nhà nước đối với hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 41
Lượt truy cập: 02
Số lượt tải: 1,532,372