A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý hoạt động dạy học ở các trường tiểu học thành phố Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018

Quản lý hoạt động dạy học ở các trường tiểu học thành phố Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018

Quản lý hoạt động dạy học ở các trường tiểu học thành phố Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018

 • Nhan đề :
 • Quản lý hoạt động dạy học ở các trường tiểu học thành phố Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018
 • Tác giả :
 • Ngô Thị Huệ
 • Năm xuất bản :
 • 2023
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm Thái Nguyên
 • Từ khóa :
 • Quản lý giáo dục,Dạy học,Tiểu học,Bắc Ninh
 • Số trang :
 • 166 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý hoạt động dạy học ở các trường tiểu học thành phố Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018

File Tóm tắt

Online: 911
Lượt truy cập: 176,844
Số lượt tải: 1,532,357