A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý hoạt động dạy học nội dung giáo dục địa phương theo tiếp cận phát triển năng lực học sinh ở các trường trung học cơ sở thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Quản lý hoạt động dạy học nội dung giáo dục địa phương theo tiếp cận phát triển năng lực học sinh ở các trường trung học cơ sở thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Quản lý hoạt động dạy học nội dung giáo dục địa phương theo tiếp cận phát triển năng lực học sinh ở các trường trung học cơ sở thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

 • Nhan đề :
 • Quản lý hoạt động dạy học nội dung giáo dục địa phương theo tiếp cận phát triển năng lực học sinh ở các trường trung học cơ sở thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
 • Tác giả :
 • Nguyễn Đức Nhuận
 • Năm xuất bản :
 • 2023
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm Thái Nguyên
 • Từ khóa :
 • Quản lý giáo dục,Dạy học,Trung học cơ sở,Điện Biên
 • Số trang :
 • 137 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý hoạt động dạy học nội dung giáo dục địa phương theo tiếp cận phát triển năng lực học sinh ở các trường trung học cơ sở thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

File Tóm tắt

Online: 22
Lượt truy cập: 174,872
Số lượt tải: 1,532,357