A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý hoạt động dạy học môn toán ở các trường trun học cơ sở huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông 2018

Quản lý hoạt động dạy học môn toán ở các trường trun học cơ sở huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông 2018

Quản lý hoạt động dạy học môn toán ở các trường trun học cơ sở huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông 2018

 • Nhan đề :
 • Quản lý hoạt động dạy học môn toán ở các trường trun học cơ sở huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông 2018
 • Tác giả :
 • Nguyễn Chí Công
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Toán học,Giảng dạy,Quản lí,Trung học cơ sở,Xín Mần,Hà Giang
 • Số trang :
 • 132 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý hoạt động dạy học môn toán ở các trường trun học cơ sở huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông 2018

File Tóm tắt

Online: 43
Lượt truy cập: 02
Số lượt tải: 1,532,372