A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý hoạt động dạy học môn khoa học môn Khoa học tự nhiên ở các trường trung học cơ sở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh theo hướng giáo dục Stem

Quản lý hoạt động dạy học môn khoa học môn Khoa học tự nhiên ở các trường trung học cơ sở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh theo hướng giáo dục Stem

Quản lý hoạt động dạy học môn khoa học môn Khoa học tự nhiên ở các trường trung học cơ sở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh theo hướng giáo dục Stem

 • Nhan đề :
 • Quản lý hoạt động dạy học môn khoa học môn Khoa học tự nhiên ở các trường trung học cơ sở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh theo hướng giáo dục Stem
 • Tác giả :
 • Ngô Thị Dung
 • Năm xuất bản :
 • 2023
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm Thái Nguyên
 • Từ khóa :
 • Quản lý giáo dục,Môn khoa học tự nhiên,Trung học cơ sở
 • Số trang :
 • 137 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý hoạt động dạy học môn khoa học môn Khoa học tự nhiên ở các trường trung học cơ sở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh theo hướng giáo dục Stem

File Tóm tắt

Online: 35
Lượt truy cập: 174,872
Số lượt tải: 1,532,357