A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý dạy học môn toán theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường tiểu học huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Quản lý dạy học môn toán theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường tiểu học huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Quản lý dạy học môn toán theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường tiểu học huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

 • Nhan đề :
 • Quản lý dạy học môn toán theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường tiểu học huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
 • Tác giả :
 • Trần Thị Thu Hòa
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm Thái Nguyên
 • Từ khóa :
 • Toán học,Giảng dạy,Quản lý,Chương trình giáo dục phổ thông mới,Trường tiểu học,Tiên Du,Bắc Ninh
 • Số trang :
 • 129 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý dạy học môn toán theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường tiểu học huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

File Tóm tắt

Online: 9
Lượt truy cập: 4,372,085
Số lượt tải: 1,532,372