A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý dạy học môn tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018

Quản lý dạy học môn tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018

Quản lý dạy học môn tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018

 • Nhan đề :
 • Quản lý dạy học môn tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Bích Hằng
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Tiếng Việt,Giảng dạy,Quản lý,Tiểu học,Dân tộc thiểu số,Hoàng Su Phì,Hà Giang
 • Số trang :
 • 147 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý dạy học môn tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018

File Tóm tắt

Online: 36
Lượt truy cập: 02
Số lượt tải: 1,532,372