A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý các dự án đầu tư phát triển nhằm xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Quản lý các dự án đầu tư phát triển nhằm xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Quản lý các dự án đầu tư phát triển nhằm xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

 • Nhan đề :
 • Quản lý các dự án đầu tư phát triển nhằm xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
 • Tác giả :
 • Trịnh Tiến Hùng
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Dự án đầu tư,Xóa đói giảm nghèo,Ngân Sơn,Bắc Kạn
 • Số trang :
 • 108 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý các dự án đầu tư phát triển nhằm xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

File Tóm tắt

Online: 11
Lượt truy cập: 4,369,567
Số lượt tải: 1,532,372