A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phối hợp giữa trường Trung học Phổ thông và trường Đại học Sư phạm trong bồi dưỡng năng lực cho giáo viên ở tỉnh Lạng Sơn

Phối hợp giữa trường Trung học Phổ thông và trường Đại học Sư phạm trong bồi dưỡng năng lực cho giáo viên ở tỉnh Lạng Sơn

Phối hợp giữa trường Trung học Phổ thông và trường Đại học Sư phạm trong bồi dưỡng năng lực cho giáo viên ở tỉnh Lạng Sơn

 • Nhan đề :
 • Phối hợp giữa trường Trung học Phổ thông và trường Đại học Sư phạm trong bồi dưỡng năng lực cho giáo viên ở tỉnh Lạng Sơn
 • Tác giả :
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Trung học phổ thông,Đại học Sư phạm,Phối hợp,Giáo viên,Năng lực,Bồi dưỡng
 • Số trang :
 • 124 tr.
Tải file tóm tắt Phối hợp giữa trường Trung học Phổ thông và trường Đại học Sư phạm trong bồi dưỡng năng lực cho giáo viên ở tỉnh Lạng Sơn

File Tóm tắt

Online: 11
Lượt truy cập: 4,370,055
Số lượt tải: 1,532,372