A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phát triển năng lực giáo dục học sinh cho giáo viên chủ nhiệm lớp ở các trường tiểu học thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Phát triển năng lực giáo dục học sinh cho giáo viên chủ nhiệm lớp ở các trường tiểu học thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Phát triển năng lực giáo dục học sinh cho giáo viên chủ nhiệm lớp ở các trường tiểu học thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Phát triển năng lực giáo dục học sinh cho giáo viên chủ nhiệm lớp ở các trường tiểu học thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Triệu Thị Oanh
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Giáo dục,Học sinh,Giáo viên chủ nhiệm,Năng lực,Tiểu học,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 148 tr.
Tải file tóm tắt Phát triển năng lực giáo dục học sinh cho giáo viên chủ nhiệm lớp ở các trường tiểu học thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 20
Lượt truy cập: 4,369,000
Số lượt tải: 1,532,372