A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 3 trong tổ chức hoạt động trải nghiệm

Phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 3 trong tổ chức hoạt động trải nghiệm

Phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 3 trong tổ chức hoạt động trải nghiệm

  • Nhan đề :
  • Phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 3 trong tổ chức hoạt động trải nghiệm
  • Tác giả :
  • Nguyễn Khánh Linh
  • Năm xuất bản :
  • 2023
  • Nhà Xuất bản :
  • Đại học Sư phạm Thái Nguyên
  • Từ khóa :
  • Giáo dục tiểu học,Năng lực,Nghề nghiệp,Trải nghiệm
  • Số trang :
  • 126 tr.
Tải file tóm tắt Phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 3 trong tổ chức hoạt động trải nghiệm

File Tóm tắt

Online: 62
Lượt truy cập: 176,844
Số lượt tải: 1,532,357