A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu về học sâu và ứng dụng nhận dạng các phương tiện giao thông di chuyển trên một đoạn đường

Nghiên cứu về học sâu và ứng dụng nhận dạng các phương tiện giao thông di chuyển trên một đoạn đường

Nghiên cứu về học sâu và ứng dụng nhận dạng các phương tiện giao thông di chuyển trên một đoạn đường

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu về học sâu và ứng dụng nhận dạng các phương tiện giao thông di chuyển trên một đoạn đường
 • Tác giả :
 • Nguyễn Hải Nam
 • Năm xuất bản :
 • 2023
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông
 • Từ khóa :
 • Khoa học máy tính,Nhận dạng,Giao thông
 • Số trang :
 • 73 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu về học sâu và ứng dụng nhận dạng các phương tiện giao thông di chuyển trên một đoạn đường

File Tóm tắt

Online: 36
Lượt truy cập: 174,872
Số lượt tải: 1,532,357