A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu thực trạng và yếu tố ảnh hưởng đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2019

Nghiên cứu thực trạng và yếu tố ảnh hưởng đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2019

Nghiên cứu thực trạng và yếu tố ảnh hưởng đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2019

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu thực trạng và yếu tố ảnh hưởng đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2019
 • Tác giả :
 • Vương Đình Quang
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Đất nông nghiệp,Chuyển đổi mục đích sử dụng,Tân Kỳ,Nghệ An
 • Số trang :
 • 77 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu thực trạng và yếu tố ảnh hưởng đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2019

File Tóm tắt

Online: 35
Lượt truy cập: 02
Số lượt tải: 1,532,372