A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu phương pháp biến đổi cảm xúc người nói trong tiếng nói dùng kỹ thuật phân rã tiếng nói theo thời gian

Nghiên cứu phương pháp biến đổi cảm xúc người nói trong tiếng nói dùng kỹ thuật phân rã tiếng nói theo thời gian

Nghiên cứu phương pháp biến đổi cảm xúc người nói trong tiếng nói dùng kỹ thuật phân rã tiếng nói theo thời gian

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu phương pháp biến đổi cảm xúc người nói trong tiếng nói dùng kỹ thuật phân rã tiếng nói theo thời gian
 • Tác giả :
 • Đỗ Xuân Toàn
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Tiếng nói,Cảm xúc người nói,Biến đổi cảm xúc người nói,Kỹ thuật phân rã tiếng nói
 • Số trang :
 • 62 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu phương pháp biến đổi cảm xúc người nói trong tiếng nói dùng kỹ thuật phân rã tiếng nói theo thời gian

File Tóm tắt

Online: 36
Lượt truy cập: 4,544,320
Số lượt tải: 1,532,372