A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu chế độ khử trùng và ảnh hưởng của Benzyl Adenin (BA) đến sự nhân chồi mận Hòa An [Syzygium samarangense (Blume) Merrill & Perry)] in vitro

Nghiên cứu chế độ khử trùng và ảnh hưởng của Benzyl Adenin (BA) đến sự nhân chồi mận Hòa An [Syzygium samarangense (Blume) Merrill & Perry)] in vitro

Nghiên cứu chế độ khử trùng và ảnh hưởng của Benzyl Adenin (BA) đến sự nhân chồi mận Hòa An [Syzygium samarangense (Blume) Merrill & Perry)] in vitro

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu chế độ khử trùng và ảnh hưởng của Benzyl Adenin (BA) đến sự nhân chồi mận Hòa An [Syzygium samarangense (Blume) Merrill & Perry)] in vitro
 • Tác giả :
 • Nguyễn Kim Búp
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Mận Hòa An,Nhân giống,Chồi mận,Nuôi cấy in vitro,Khử trùng,Benzyl Adenin
 • Số trang :
 • tr. 22-28
Tải file tóm tắt Nghiên cứu chế độ khử trùng và ảnh hưởng của Benzyl Adenin (BA) đến sự nhân chồi mận Hòa An [Syzygium samarangense (Blume) Merrill & Perry)] in vitro

File Tóm tắt

Online: 12
Lượt truy cập: 4,370,055
Số lượt tải: 1,532,372