A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu ảnh hưởng của đô thị hóa đến sử dụng đất nông nghiệp và đời sống của người dân tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020

Nghiên cứu ảnh hưởng của đô thị hóa đến sử dụng đất nông nghiệp và đời sống của người dân tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020

Nghiên cứu ảnh hưởng của đô thị hóa đến sử dụng đất nông nghiệp và đời sống của người dân tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020

  • Nhan đề :
  • Nghiên cứu ảnh hưởng của đô thị hóa đến sử dụng đất nông nghiệp và đời sống của người dân tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020
  • Tác giả :
  • Đỗ Thị Thúy
  • Năm xuất bản :
  • Nhà Xuất bản :
  • Từ khóa :
  • Đô thị hóa,Ảnh hưởng,Đất nông nghiệp,Đời sống,Người dân,Thọ Xuân,Thanh Hóa
  • Số trang :
  • 89 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu ảnh hưởng của đô thị hóa đến sử dụng đất nông nghiệp và đời sống của người dân tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020

File Tóm tắt

Online: 12
Lượt truy cập: 11,993
Số lượt tải: 1,532,357