A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Năng suất sinh sản và chất lượng trứng của gà mái đông tảo và F1(Đông Tảo × Lương Phượng)

Năng suất sinh sản và chất lượng trứng của gà mái đông tảo và F1(Đông Tảo × Lương Phượng)

Năng suất sinh sản và chất lượng trứng của gà mái đông tảo và F1(Đông Tảo × Lương Phượng)

 • Nhan đề :
 • Năng suất sinh sản và chất lượng trứng của gà mái đông tảo và F1(Đông Tảo × Lương Phượng)
 • Tác giả :
 • Nguyễn Văn Duy
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Gà lai,Gà bản địa,Khả năng sinh sản,Nuôi gà trên lồng
 • Số trang :
 • tr. 255-261
Tải file tóm tắt Năng suất sinh sản và chất lượng trứng của gà mái đông tảo và F1(Đông Tảo × Lương Phượng)

File Tóm tắt

Online: 51
Lượt truy cập: 176,844
Số lượt tải: 1,532,357