A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của khu công nghiệp Quế Võ I, tỉnh Bắc Ninh

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của khu công nghiệp Quế Võ I, tỉnh Bắc Ninh

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của khu công nghiệp Quế Võ I, tỉnh Bắc Ninh

 • Nhan đề :
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của khu công nghiệp Quế Võ I, tỉnh Bắc Ninh
 • Tác giả :
 • Nguyễn Gia Cường
 • Năm xuất bản :
 • 2022
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên
 • Từ khóa :
 • Quản lý kinh tế,Nguồn nhân lực,Chất lượng,Khu Công nghiệp,Bắc Ninh
 • Số trang :
 • 114 tr.
Tải file tóm tắt Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của khu công nghiệp Quế Võ I, tỉnh Bắc Ninh

File Tóm tắt

Online: 1703
Lượt truy cập: 176,844
Số lượt tải: 1,532,357