A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Một số kỹ thuật phát hiện cấu trúc cộng đồng trên đồ thị mạng xã hội

Một số kỹ thuật phát hiện cấu trúc cộng đồng trên đồ thị mạng xã hội

Một số kỹ thuật phát hiện cấu trúc cộng đồng trên đồ thị mạng xã hội

 • Nhan đề :
 • Một số kỹ thuật phát hiện cấu trúc cộng đồng trên đồ thị mạng xã hội
 • Tác giả :
 • Nguyễn Hiền Trinh
 • Năm xuất bản :
 • 2023
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông
 • Từ khóa :
 • Khoa học máy tính,Cấu trúc cộng đồng,Mạng xã hội,Đồ thị
 • Số trang :
 • 154 tr.
Tải file tóm tắt Một số kỹ thuật phát hiện cấu trúc cộng đồng trên đồ thị mạng xã hội

File Tóm tắt

Online: 33
Lượt truy cập: 174,872
Số lượt tải: 1,532,357