A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Khảo sát phiêu sinh vật trong nước vùng lồng bè nuôi tôm hùm tại vịnh Xuân Đài, Phú Yên

Khảo sát phiêu sinh vật trong nước vùng lồng bè nuôi tôm hùm tại vịnh Xuân Đài, Phú Yên

Khảo sát phiêu sinh vật trong nước vùng lồng bè nuôi tôm hùm tại vịnh Xuân Đài, Phú Yên

 • Nhan đề :
 • Khảo sát phiêu sinh vật trong nước vùng lồng bè nuôi tôm hùm tại vịnh Xuân Đài, Phú Yên
 • Tác giả :
 • Trần Thị Kim Nhung;Trương Thị Kim Hằng;Đặng Thị Thanh Hòa;Phạm Thanh Lưu;Nguyễn Phú Hòa
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Tôm hùm,Phiêu sinh vật,Lồng bè,Khảo sát
 • Số trang :
 • tr. 76-83
Tải file tóm tắt Khảo sát phiêu sinh vật trong nước vùng lồng bè nuôi tôm hùm tại vịnh Xuân Đài, Phú Yên

File Tóm tắt

Online: 16
Lượt truy cập: 4,369,770
Số lượt tải: 1,532,372