A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Khả năng sinh sản của bò cái F1(BBB × lai Sind) và sinh trưởng của bê F2(3/4 BBB) nuôi tại Ba Vì, Hà Nội

Khả năng sinh sản của bò cái F1(BBB × lai Sind) và sinh trưởng của bê F2(3/4 BBB) nuôi tại Ba Vì, Hà Nội

Khả năng sinh sản của bò cái F1(BBB × lai Sind) và sinh trưởng của bê F2(3/4 BBB) nuôi tại Ba Vì, Hà Nội

 • Nhan đề :
 • Khả năng sinh sản của bò cái F1(BBB × lai Sind) và sinh trưởng của bê F2(3/4 BBB) nuôi tại Ba Vì, Hà Nội
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Nguyệt
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Sinh sản,Sinh trưởng,Bò cái lai F1(BBB × lai Sind),Bê F2[BBB × F1(BBB x lai Sind)]
 • Số trang :
 • tr. 188-193
Tải file tóm tắt Khả năng sinh sản của bò cái F1(BBB × lai Sind) và sinh trưởng của bê F2(3/4 BBB) nuôi tại Ba Vì, Hà Nội

File Tóm tắt

Online: 62
Lượt truy cập: 176,844
Số lượt tải: 1,532,357