A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Energy-efficient distributed compu ting systems

Energy-efficient distributed compu ting systems

Energy-efficient distributed compu ting systems

 • Nhan đề :
 • Energy-efficient distributed compu ting systems
 • Tác giả :
 • Albert Y. Zomaya
 • Năm xuất bản :
 • 2012
 • Nhà Xuất bản :
 • John Wiley & Sons
 • Từ khóa :
 • Computer networks,Energy efficiency
 • Số trang :
 • 859 tr.
Tải file tóm tắt Energy-efficient distributed compu ting systems

File Tóm tắt

Online: 44
Lượt truy cập: 02
Số lượt tải: 1,532,372