A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Dạy học chủ đề phương trình, hệ phương trình ở trường trung học phổ thông theo hướng phát triển một số kỹ năng giải quyết vấn đề cho học sinh

Dạy học chủ đề phương trình, hệ phương trình ở trường trung học phổ thông theo hướng phát triển một số kỹ năng giải quyết vấn đề cho học sinh

Dạy học chủ đề phương trình, hệ phương trình ở trường trung học phổ thông theo hướng phát triển một số kỹ năng giải quyết vấn đề cho học sinh

 • Nhan đề :
 • Dạy học chủ đề phương trình, hệ phương trình ở trường trung học phổ thông theo hướng phát triển một số kỹ năng giải quyết vấn đề cho học sinh
 • Tác giả :
 • Đoàn Thị Hồng Nhung
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Phương trình,Hệ phương trình,Giảng dạy,Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Số trang :
 • 139 tr.
Tải file tóm tắt Dạy học chủ đề phương trình, hệ phương trình ở trường trung học phổ thông theo hướng phát triển một số kỹ năng giải quyết vấn đề cho học sinh

File Tóm tắt

Online: 42
Lượt truy cập: 4,544,320
Số lượt tải: 1,532,372