A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất cà phê ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm ở vùng Tây Nguyên: Nghiên cứu điển hình ở huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất cà phê ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm ở vùng Tây Nguyên: Nghiên cứu điển hình ở huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất cà phê ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm ở vùng Tây Nguyên: Nghiên cứu điển hình ở huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

 • Nhan đề :
 • Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất cà phê ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm ở vùng Tây Nguyên: Nghiên cứu điển hình ở huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk
 • Tác giả :
 • Nguyễn Phượng Lê
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Cà phê,Công nghệ,Công nghệ tưới tiết kiệm,Hiệu quả kinh tế
 • Số trang :
 • tr. 454-462
Tải file tóm tắt Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất cà phê ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm ở vùng Tây Nguyên: Nghiên cứu điển hình ở huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

File Tóm tắt

Online: 51
Lượt truy cập: 176,844
Số lượt tải: 1,532,357