A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Dương Văn Thành
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Quản lý đất đai,Bồi thường,Tái định cư,Khu hành chính,Đồng Hỷ,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 85 tr.
Tải file tóm tắt Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 47
Lượt truy cập: 4,544,320
Số lượt tải: 1,532,372