A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đặc điểm sinh học sinh sản hải sâm vú (Holothuria nobilis Selenka, 1867) ở vùng biển Nam Trung bộ

Đặc điểm sinh học sinh sản hải sâm vú (Holothuria nobilis Selenka, 1867) ở vùng biển Nam Trung bộ

Đặc điểm sinh học sinh sản hải sâm vú (Holothuria nobilis Selenka, 1867) ở vùng biển Nam Trung bộ

 • Nhan đề :
 • Đặc điểm sinh học sinh sản hải sâm vú (Holothuria nobilis Selenka, 1867) ở vùng biển Nam Trung bộ
 • Tác giả :
 • Nguyễn Văn Hùng;Dương Thị Phượng;Trần Thế Thanh Thi
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Hải sâm vú,Sinh sản,Sinh học,Mùa sinh sản,Ấu trùng auricularia,Holothuria nobilis Selenka
 • Số trang :
 • tr. 67-75
Tải file tóm tắt Đặc điểm sinh học sinh sản hải sâm vú (Holothuria nobilis Selenka, 1867) ở vùng biển Nam Trung bộ

File Tóm tắt

Online: 24
Lượt truy cập: 4,369,567
Số lượt tải: 1,532,372