A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của các đế Nano kim loại - giấy nhằm phát hiện lượng vết Methyl đỏ bằng tán xạ Raman tăng cường bề mặt

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của các đế Nano kim loại - giấy nhằm phát hiện lượng vết Methyl đỏ bằng tán xạ Raman tăng cường bề mặt

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của các đế Nano kim loại - giấy nhằm phát hiện lượng vết Methyl đỏ bằng tán xạ Raman tăng cường bề mặt

 • Nhan đề :
 • Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của các đế Nano kim loại - giấy nhằm phát hiện lượng vết Methyl đỏ bằng tán xạ Raman tăng cường bề mặt
 • Tác giả :
 • Đỗ Văn Đức
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Đế nano kim loại - giấy,Tính chất quang,Methyl đỏ,Tán xạ raman
 • Số trang :
 • 61 tr.
Tải file tóm tắt Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của các đế Nano kim loại - giấy nhằm phát hiện lượng vết Methyl đỏ bằng tán xạ Raman tăng cường bề mặt

File Tóm tắt

Online: 35
Lượt truy cập: 4,544,320
Số lượt tải: 1,532,372