A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Chất lượng cán bộ công chức cấp xã tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Chất lượng cán bộ công chức cấp xã tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Chất lượng cán bộ công chức cấp xã tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

 • Nhan đề :
 • Chất lượng cán bộ công chức cấp xã tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai
 • Tác giả :
 • Nguyễn Chí Quyền
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Cán bộ công chức,Cấp xã,Chất lượng,Bảo Yên,Lào Cai
 • Số trang :
 • 103 tr.
Tải file tóm tắt Chất lượng cán bộ công chức cấp xã tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

File Tóm tắt

Online: 6
Lượt truy cập: 02
Số lượt tải: 1,532,372