A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Bài toán tựa tương giao của hai ánh xạ nửa liên tục dưới và nửa liên tục trên tách biến

Bài toán tựa tương giao của hai ánh xạ nửa liên tục dưới và nửa liên tục trên tách biến

Bài toán tựa tương giao của hai ánh xạ nửa liên tục dưới và nửa liên tục trên tách biến

 • Nhan đề :
 • Bài toán tựa tương giao của hai ánh xạ nửa liên tục dưới và nửa liên tục trên tách biến
 • Tác giả :
 • Đỗ Thị Thu Trang
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Bài toán tựa tương giao,Ánh xạ đa trị,Điểm bất động của ánh xạ đa trị,Ánh xạ nửa liên tục dưới,Nửa liên tục trên tách biến
 • Số trang :
 • 43 tr.
Tải file tóm tắt Bài toán tựa tương giao của hai ánh xạ nửa liên tục dưới và nửa liên tục trên tách biến

File Tóm tắt

Online: 34
Lượt truy cập: 4,544,320
Số lượt tải: 1,532,372