A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ảnh hưởng của mức bón đạm cho đậu xanh trồng xen canh với mía đến một số tính chất đất phèn và năng suất mía tại Long Mỹ – Hậu Giang

Ảnh hưởng của mức bón đạm cho đậu xanh trồng xen canh với mía đến một số tính chất đất phèn và năng suất mía tại Long Mỹ – Hậu Giang

Ảnh hưởng của mức bón đạm cho đậu xanh trồng xen canh với mía đến một số tính chất đất phèn và năng suất mía tại Long Mỹ – Hậu Giang

 • Nhan đề :
 • Ảnh hưởng của mức bón đạm cho đậu xanh trồng xen canh với mía đến một số tính chất đất phèn và năng suất mía tại Long Mỹ – Hậu Giang
 • Tác giả :
 • Nguyễn Quốc Khương
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Đất phèn,Năng suất mía,Độ phì nhiêu đất,Xen canh đậu xanh với mía
 • Số trang :
 • tr. 248-254
Tải file tóm tắt Ảnh hưởng của mức bón đạm cho đậu xanh trồng xen canh với mía đến một số tính chất đất phèn và năng suất mía tại Long Mỹ – Hậu Giang

File Tóm tắt

Online: 1083
Lượt truy cập: 176,844
Số lượt tải: 1,532,357