A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Advanced machine perception model for activity-aware application

Advanced machine perception model for activity-aware application

Advanced machine perception model for activity-aware application

  • Nhan đề :
  • Advanced machine perception model for activity-aware application
  • Tác giả :
  • Hà Mạnh Hùng
  • Năm xuất bản :
  • 2021
  • Nhà Xuất bản :
  • Từ khóa :
  • Số trang :
  • 166 tr.
Tải file tóm tắt Advanced machine perception model for activity-aware application

File Tóm tắt

Online: 39
Lượt truy cập: 4,464,310
Số lượt tải: 1,532,372