CSDL Tài liệu in

  • Tổng số ấn phẩm đơn bản: 30432    Tổng số xếp giá: 162158
  • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 256

Tài liệu mới

 
STTNhan đề
1 Power systems analysis illustrated with MATLAB and ETAP / Hemchandra Madhusud...
2 AC Circuits and Power Systems in Practice / Graeme Vertigan
3 Power system SCADA and smart grids / Mini S. Thomas, John D. McDonald
4 Market leader : Logistics management business English / Nina O'Driscoll, Adr...
5 Biện pháp phát triển kinh tế hộ gia đình tại Phường Nhị Châu, Thành phố Hải Dư...

Tài liệu được mượn nhiều nhất

 
STTNhan đề
1 Bài tập vật lý đại cương. Tập 2: Điện - Dao động - Sóng / Lương Duyên Bình; ... (37)
2 Vật lý đại cương. Tập 2: Điện - Dao động - Sóng / Lương Duyên Bình, Dư Trí ... (36)
3 Quy tắc phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển = The international regulation... (24)
4 Hướng dẫn thực hành kinh tế học vi mô : Dùng trong các trường Cao đẳng và Đại ... (15)
5 Khai thác hệ động lực tàu thuỷ/ Đặng Văn Tuấn, Lương Công Nhớ (12)

CSDL Tài liệu số

  • Tổng số tài liệu số: 2078
  • Tổng số tệp tin tài liệu số: 2177

Tài liệu mới

Tài liệu quan tâm nhiều

Tìm kiếm:

 

Trang bạn đọc

Số thẻ:
Mật khẩu:

Lịch làm việc: 2/  2020

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Vùng hiển thị lịch
Kho:

Z39.50

Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến

Góp ý

Đóng góp ý kiến cho thư viện