CSDL Tài liệu in

  • Tổng số ấn phẩm đơn bản: 28986    Tổng số xếp giá: 156820
  • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 254

Tài liệu mới

 
STTNhan đề
1 Nghiên cứu giải pháp nâng cao an toàn hàng hải vùng biển Việt Nam / Lưu Việt ...
2 Coóc lặm : Góc khuất : Tản văn / Hoàng Kim Dung
3 Bông dẻ đẫm sương: Tập truyện ngắn / Chu Thị Minh Huệ
4 Nụ cười các dân tộc thiểu số Việt Nam / Hà Văn Thư, Sa Phong Ba
5 Khuyến học : Cuốn sách tạo sự hùng mạnh cho nước Nhật / Fukuzawa Yukichi ; P...

Tài liệu được mượn nhiều nhất

 
STTNhan đề
1 Bài tập cơ học kết cấu. T. 1, Hệ tĩnh định / Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yên (18)
2 Quy tắc phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển = The international regulation... (15)
3 Bài tập cơ học đất / Vũ Công Ngữ, Nguyễn Văn Thông (15)
4 Khai thác hệ động lực tàu thuỷ/ Đặng Văn Tuấn, Lương Công Nhớ (11)
5 Bài tập kinh tế vĩ mô (11)

CSDL Tài liệu số

  • Tổng số tài liệu số: 2078
  • Tổng số tệp tin tài liệu số: 2177

Tài liệu mới

Tài liệu quan tâm nhiều

Tìm kiếm:

 

Trang bạn đọc

Số thẻ:
Mật khẩu:

Lịch làm việc: 10/  2019

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Vùng hiển thị lịch
Kho:

Z39.50

Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến

Góp ý

Đóng góp ý kiến cho thư viện